Double-click to start typing

Welcome into my world of Poetry   

Click here to edit subtitle

Waarom Creatief Schrijven?

Waarom Creatief Schrijven?

Creatief schrijven, een literaire kunstvak waar in het onderwijs helaas nog te weinig aandacht aan wordt besteed. Omdat het geen verplicht vak in het onderwijs is, zien docenten vaak het belang hier niet van in of er is gewoon geen tijd voor. Terwijl onderzoek heeft aangetoond dat bijna de helft van de jongeren op een of andere manier zich met schrijven bezig houdt. 36% van de jongeren schrijft brieven of houdt een dagboek bij, 33% schrijft poezie, 29% schrijft songteksten en 27% schrijft korte verhalen. Schrijven is voor veel jongeren dus zeer van belang, toch zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van literair talent beperkt. Er zijn in Nederland nauwelijks beroepsopleidingen, hogescholen of universiteiten waar je je creatieve schrijtalent kan laten ontwikkelen. ArtEz hogeschool voor de kunsten is vorig jaar de 1e voltijd beroepsopleiding in Creative writing begonnen. 

  • Door bezig te zijn met Creatief Schrijven aan de hand van onderwerpen die jongeren aanspreekt zijn zij onbewust bezig met grammatica en spelvaardigheden zonder dat het als een verplicht huiswerk opdracht voelt.
  • Door bezig te zijn met taal, spel en woorden vergroot je je communicatievermogen, je durft meer, je uit je directer, bent zelfverzekerder en het vergroot je woordenschat en overtuigingskracht door te spelen met spel, taal en woorden op een creatieve manier.
  • Door Creative Writing/Creatief Schrijven kun je educatieve informatie op een interessantere, prikkelende manier over brengen op jongeren. In onze huidige maatschappij is alles visiueel en expressief dit zal ook een onderdeel van de workshops zijn. Behalve creatief schrijven kun je je tekst ook uitbeelden dit noemt men Spoken Word. (Gesproken woorden). Wat zeggen hun woorden in verhouding met hun lichaamstaal en hoe kun je je boodschap effectiever overbrengen dat het geen saaie voordracht wordt, maar een creatieve, respectvolle, educatieve inzicht in jouw gedachten en belevingswereld.
  • Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het prikkelen van de hersenen van jongeren. Door creativiteit te gebruiken prikkel je de hersens en leer je jongeren uit the box te denken. Ze krijgen meer inzicht in hunzelf, het vergroot het oplossingsgericht en analystich denkvermogen.

Met een reeks workshop lessen wil ik graag jongeren bekend maken met deze artistieke vorm van expressie. Tevens wil ik deze vorm van creatief schrijven gebruiken als een invalshoek voor de jongeren om maatschappelijke en educatieve onderwerpen te behandelen en te onderzoeken.

Voorlichtingsbrochures, boeken, kranten en folders zijn erg leerzaam maar deze blijven helaas nog al te vaak liggen. Deze informatiebronnen wil ik o.a aanpakken en als materiaal gebruiken voor het creatief schrijven.


Jongeren schrijven - creatief schrijven tussen 12 en 18 jaar. Dit is een onderzoek van Kunstactor geweest uitgevoerd door het Jeugdraadpanel van de Nationale Jeugdraad. Voor meer info www.kunstfactor.nl onder Kunstdiciplines/Schrijven

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.